Konkurs NCBR: 190 mln zł na rozwój sztucznej inteligencji z konkursu INFOSTRATEG

Konkurs NCBR: 190 mln zł na rozwój sztucznej inteligencji z konkursu INFOSTRATEG

System przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na takie rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 190 mln zł w konkursie INFOSTRATEG – poinformowano w środę.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) organizuje IV konkurs w programie INFOSTRATEG, aby wybrać projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji – poinformowało środę NCBR.

Wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności centrum. Wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy bowiem konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia – zaznaczył p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Remigiusz Kopoczek, cytowany w komunikacie.

NCBR wskazało, że budżet konkursu wynosi 190 mln zł. Wyjaśniono, że pieniądze przeznaczone zostaną na projekty realizowane w czterech tematach: „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł); „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł); „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł); „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej”, (30 mln zł). Do IV konkursu INFOSTRATEG mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wnioski będzie można zgłaszać do NCBR od 27 maja do 18 sierpnia br. do godz. 16.

NCBR poinformowało, że w IV konkursie mogą być dofinansowane projekty obejmujące: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. „Przy czym projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat” – zaznaczyło NCBR.

INFOSTRATEG to zatwierdzony w 2020 roku program, w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji, technologii blockchain oraz wykorzystanie wyników tych badań w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł. W ramach programu poszukiwano m.in. rozwiązań z zakresu rozpoznawania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów czy wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.


Źródło informacji: PAP – Nauka w Polsce, Anna Bytniewska, www.naukawpolsce.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024