Nabór do projektów Interreg Europa 2021-2027

Nabór do projektów Interreg Europa 2021-2027

Zachęcamy do udziału w trzecim naborze projektów Interreg Europa 2021-2027, który zostanie otwarty w dn. 20 marca 2024 r.

Instytucje i organizacje w regionie zainteresowane naborem zapraszamy do udziału w wydarzeniach online:

Zachęcamy również do dołączenia do Społeczności Programu Interreg Europa 2021-2027 na platformie online https://www.interregeurope.eu/community, która umożliwia nawiązanie kontaktów z partnerami z całej Europy i wymianę pomysłów na projekty.

Program Interreg Europa 2021-2027 – najważniejsze informacje:

  • Program umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy (łącznie 36 państw tj. 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria, 7 krajów kandydujących do UE) w celu poprawy efektywności polityk regionalnych, takich jak strategie i programy na poziomie regionalnym i lokalnym
  • Udział w projektach pozwala na realizację takich działań jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe
  • Korzyści z udziału w międzynarodowym projekcie współpracy międzyregionalnej to sieć kontaktów krajowych i zagranicznych, dostęp do rozwiązań stosowanych przez inne jednostki, które można sprawdzić u siebie w terenie i w swoim otoczeniu oraz promocja osiągnięć swojej jednostki w środowisku międzynarodowym, większe kompetencje i umiejętności instytucji i pracowników.

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024