Nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

W dniu 01.07.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczyna się VIII nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Prowadzi go Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Nabór potrwa do 31.07.2022 r. do godziny 15:00. W ramach naboru zakłada się przyjęcie 80 zgłoszeń. Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”, na stronie projektu.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024