Polski potencjał w rozwoju innowacyjnej farmaceutyki – historia WPD Pharmaceuticals

WPD Pharmacuticals

Polski potencjał w rozwoju innowacyjnej farmaceutyki – historia WPD Pharmaceuticals

WPD Pharmaceuticals to biotechnologiczna spółka założona w 2017 roku, rozwijająca w Polsce terapie, które docelowo mają pomóc w leczeniu chorób nowotworowych, szczególnie raka mózgu, białaczki, raka trzustki czy czerniaka. Jak wyglądał rozwój firmy i dlaczego Polska to kraj dobry do prowadzenia badań klinicznych?

Spółkę WPD Pharmaceuticals założył prof. Waldemar Priebe, światowej sławy chemik medyczny i przedsiębiorca, który obecnie pracuje w USA jako profesor chemii medycznej na Wydziale Terapii Doświadczalnych w MD Anderson Cancer Center w Teksasie, wraz z Mariuszem Olejniczakiem, prezesem zarządu firmy.

– Profesor Priebe z powodzeniem prowadził wcześniej dwie biotechnologiczno-farmaceutyczne firmy w USA, które odniosły znaczne sukcesy. Zdecydował się założyć również firmę w Polsce, gdyż nasz kraj oferuje dobre, ciekawe możliwości biznesowe, szczególnie w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Dzięki połączeniu naszych doświadczeń powstało WPD Pharmaceuticals – opowiada Mariusz Olejniczak, prezes zarządu spółki.

Polska jako dobre miejsce do rozwoju

W 2017 roku firma podpisała pierwszą umowę licencyjną z Wake Forest University i stała się wyłącznym licencjobiorcą globalnych praw do dwóch platform technologicznych pozwalających na rozwój nowych produktów leczniczych, co pozwoliło rozwijać je w Polsce. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia grantowego, które uzyskała firma.

– Jednym z argumentów przemawiających za założeniem firmy w Polsce jest możliwość pozyskiwania funduszy, takich jak granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Trzeba dodać, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia badań klinicznych. Małym organizacjom, ze względu na duży rynek, ciężko jest prowadzić badania kliniczne w USA, nasycenie badaniami klinicznymi w Europie, szczególnie Europie Środkowo-Wschodniej jest zdecydowanie mniejsze – komentuje Olejniczak.

Firma działa w dwóch lokalizacjach – we Wrocławiu oraz Warszawie. Taki podział pozwala spółce na rozdzielenie dwóch obszarów jej działalności – rozwój produktów i bardziej sformalizowaną pracę naukową. We Wrocławiu prowadzone są prace nad rozwojem portfolio firmy, wstępne badania czy też są opracowywane patenty. WPD Pharmaceuticals postawiło na Wrocław, m.in. dlatego, że miasto ma bazę wyspecjalizowanych ekspertów oraz dobrze wykształconych absolwentów.

Pozyskiwanie funduszy na rozwój R&D to ciągłe wyzwanie

Obecnie WPD Pharmaceuticals rozwija kilka projektów, w tym dwa kluczowe, które uzyskały dofinansowanie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

– W początkowej fazie działalności nasze finansowanie było ograniczone, dlatego kilkukrotnie aplikowaliśmy o dofinansowanie z NCBR. Nie jest to proces szybki, prosty – wymaga cierpliwości i determinacji. Kilkukrotne aplikowanie o dotację zwiększyło nasze szanse na sukces. Finalnie uzyskaliśmy granty na realizację naszych dwóch projektów. Co ważne, pozyskane środki w połączeniu z licencjami, które zdobyliśmy sprawiło, że nasza firma stała się na tyle interesująca, że udało nam się wejść na giełdę w Vancouver – opowiada prezes Spółki.

Starając się o dofinansowanie z NCBR WPD Pharmaceuticals skorzystało z mechanizmu Bon na Dotację, w ramach którego Wrocławski Park Technologiczny finansuje nawet 100% kosztów przygotowania wniosku o dotację.

– Proces przygotowania wniosku o grant jest czasochłonny i generuje koszty – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Aplikując o dotacje trzeba zabezpieczyć środki, które pozwolą na odpowiednie jego przygotowanie, tak by odniósł sukces. Wsparcie takie jak Bon na Dotację jest szczególnie ważne dla małych i średnich firm i ma kluczowe znaczenie szczególnie na początku ich działalności, momencie krytycznym dla ich sukcesu. Jest ono również motywacją do działania, próbowania, czasem po raz kolejny, swoich sił w konkursach pozwalających na zdobycie środków na rozwój innowacji – ocenia Mariusz Olejniczak.

Rozwój nowatorskich terapii

WPD realizuje obecnie dwa główne projekty, które wchodzą w kolejne strategiczne fazy rozwoju. W przypadku jednego z nich już niedługo firma będzie gotowa do rozpoczęcia badań klinicznych u chorych na glejaki. Celem spółki jest wprowadzenie na rynek nowego produktu leczniczego dla pacjentów z nowotworami, szczególnie glejakiem, w przypadku którego od ponad 20 lat nie pojawiły się nowe metody terapeutyczne, a te które są dostępne, nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Spółka ma w swoim portfolio produkty opracowane przez dwóch Polaków pracujących w USA – prof. Waldemara Dębińskiego i prof. Waldemara Priebe, którzy niezależnie od siebie próbowali, korzystając z grantów amerykańskich, znaleźć nowe sposoby walki z glejakiem. W WPD Pharmaceuticals połączono ich wiedzę, co otworzyło nowe perspektywy w obszarze rozwoju farmacji. To długi proces, który jednak oznacza dla firmy ciągły rozwój.

– Za kamienie milowe w rozwoju naszej spółki możemy uznać naszą pierwszą umowę licencyjną, wejście na giełdę w Kanadzie oraz zbliżające się wejście w etap badań klinicznych. Mamy nadzieję, że z sukcesem zakończy się ono w perspektywie kolejnych 2-3 lat – komentuje Olejniczak.

Działalność WPD Pharmaceuticals w dużej mierze opiera się o przepływ innowacji, know-how i wymianę doświadczeń. Prezes zarządu podkreśla, że spółka działa w paradygmacie otwartych innowacji, co oznacza, że firma jest oparta na współpracy sieciowej z innymi organizacjami.

– W przypadku rozwoju innowacji, nie tylko farmaceutycznych, musimy w Polsce przełamywać wzajemną nieufność i stawiać na współpracę. Rozwój innowacji, szczególnie farmaceutycznych jest jak rafa koralowa – nikt nie jest w stanie sam zrobić wszystkiego. Dotyczy to tak samo małych, jak i dużych firm biotechnologicznych. Warto dodać, że organizacje takie jak WPT wspierają te procesy przez generowanie naturalnego klastra organizacji, które funkcjonują obok siebie i mają podobny zakres działania – podsumowuje Mariusz Olejniczak, prezes Zarządu WPD Pharmaceuticals.

Zobacz innowacje z Wrocławia

  • 18 lutego, 2024

  • NOKIA

    24 stycznia, 2023

  • 25 listopada, 2022