Polskie parki technologiczne łączą siły

Polskie parki technologiczne łączą siły

Przodujące polskie parki technologiczne, w tym Wrocławski Park Technologiczny, podpisały porozumienie o współpracy, które ma przyczynić się do rozwoju technologii, innowacji i przedsiębiorczości w naszym kraju. 

Porozumienie o współpracy konsorcjum 5 wiodących parków technologicznych w Polsce zostało podpisane 24 marca 2023 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zostało ono zawarte pomiędzy Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPNT), Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT), Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia (PPNT Gdynia), Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT).

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie parków technologicznych i parków naukowo-technologicznych w budowie polskiego ekosystemu innowacji, ich rolę w przyspieszeniu rozwoju młodych firm technologicznych oraz we wsparciu transferu technologii z instytucji badawczych do gospodarki narodowej, postanowiono wyjść naprzeciw i podjąć współpracę, która w sposób partnerski będzie integrować wysiłki pięciu dużych polskich ośrodków innowacji.

Połączenie sił i wspólne działanie największych polskich instytucji otoczenia biznesu to dobry krok w przyszłość. Nasza współpraca z pewnością przyniesie wiele korzyści dla przedsiębiorców z całej Polski, szczególnie tych, którym są bliskie innowacje – mówi Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, Maciej Potocki.

Celem inicjatywy ma być wypracowywanie wspólnych stanowisk przy konsultacjach różnych programów oraz tworzenie optymalnego modelu współpracy parków technologicznych, tak aby jak najlepiej wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz nowych technologii. Partnerzy będą też współpracować m.in.: przy realizacji projektów EDIH (European Digital Innovation Hubs), których celem jest skuteczna transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Członkowie konsorcjum będą się również wymieniać dobrymi praktykami i wiedzą. Będą mieć też możliwość korzystania z ekspertów i mentorów zrzeszonych w ramach ich ekosystemu. Planowane są również działania na rzecz wzmocnienia kompetencji kadr polskich ośrodków innowacji oraz realizacja projektów edukacyjnych.

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024