Porozmawiajmy o innowacjach! Kolejne spotkanie on-line już 14 czerwca

Porozmawiajmy o innowacjach! Kolejne spotkanie on-line już 14 czerwca

Już 14 czerwca odbędzie się drugie, wirtualne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o innowacjach”, który organizowany jest przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu SEKTOR INNOWACJI. Webinary są okazją do spotkań z przedstawicielami dolnośląskich instytucji otoczenia biznesu, którzy opowiedzą o tym, na jakie wsparcie mogą w naszym regionie liczyć przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy. Tym razem będziemy mieli okazję do rozmowy z przedstawicielkami Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG.

 Drugi webinar z cyklu „Porozmawiajmy o innowacjach” odbędzie się 14 czerwca 2022 roku o 11:00. Gośćmi specjalnymi Wrocławskiego Parku Technologicznego będą Joanna Milczarz, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych ARLEG oraz Iwona Hajduk, Kierownik zespołu ds. innowacji i projektów międzynarodowych w ARLEG. Opowiedzą one on m.in. o programach, jakie ARLEG podejmuje po to, by wspierać przedsiębiorców, którzy stawiają na innowacje. Będzie tu mowa zarówno o możliwości pozyskiwania dofinansowań, wsparcia finansowego i infrastrukturalnego oraz eksperckiego doradztwa.

Spotkanie będzie również okazją do zadania pytań dotyczących projektów i wsparcia Agencji. Udział w wirtualnym wydarzeniu jest bezpłatny, jednak pełen udział w nim możliwy jest po dokonaniu rejestracji na www.sektorinnowacji.pl.

Kolejne webinary będą odbywać się regularnie, a wśród gości specjalnych znajdą się m.in. reprezentanci instytucji takich jak: Dolnośląski Fundusz Rozwoju czy Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

Więcej informacji o cyklu spotkań znajduje się na www.sektorinnowacji.pl

Czym jest Sektor Innowacji?

SEKTOR INNOWACJI to przestrzeń, dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. W ramach projektu działa portal www.sektorinnowacji.pl, na którym dostępne są praktyczne narzędzia dla innowatorów takie jak: Giełda Innowacji, Weryfikator Innowatora czy Baza wiedzy Innowatora.

Projekt powstał z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego, pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Już dziś włączyło się w jego realizację wiele uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz znaczących dla regionu instytucji wspierania biznesu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club – Loża Dolnośląska, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Zielona Dolina, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024