Za co bierze dziś odpowiedzialność biznes? Pobierz raport

Za co bierze dziś odpowiedzialność biznes? Pobierz raport

Aż 80% wrocławskich firm uważa, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są potrzebne, jednak aktywność w tym obszarze podejmuje tylko 45% z nich. Co stoi za ich motywacjami i jak ich działalność wiąże się z edukacją? Wyjaśnia to raport „Odpowiedzialni za przyszłość”.

Żadna firma nie funkcjonuje w próżni. Zaangażowanie społeczne oraz dbałość o jakość otoczenia, w którym działa firma to wzięcie przez nią odpowiedzialności za przyszłość. Właśnie tym kwestiom poświęcony jest raport „Odpowiedzialni za przyszłość”, opracowany przez Wrocławski Park Technologiczny, Fundację Pro Mathematica i Insight. Jest on dostępny bezpłatnie na stronie www.odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl

Rejestracja na wydarzenie >

Czym jest odpowiedzialność za przyszłość?

Raport „Odpowiedzialni za przyszłość” zakłada, że niezależnie od tego, czy używamy pojęcia CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), ESG (Environmental, social, and corporate governance – środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny), czy zrównoważony rozwój to określenia działań społecznych biznesu, to ich istota jest taka sama. Jest nią pozytywne, odpowiedzialne oddziaływanie na to, co wokół nas, ale też dbanie o to, co dopiero przed nami, a nawet przed pokoleniami, które nastaną po nas.

– W ramach raportu sprawdziliśmy nie tylko stosunek wrocławskich firm do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale też postrzeganie edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie perspektywy współpracy stoją pomiędzy tymi środowiskami, które łączy więcej niż może się wydawać – komentuje Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Jest dobrze, ale może być lepiej

Badanie „Odpowiedzialni za przyszłość” objęło firmy działające we Wrocławiu i na terenie aglomeracji wrocławskiej. Wykazało ono, że jakość, intensywność i różnorodność działań społecznych/CSR wrocławskiego biznesu jest oceniana w większości umiarkowanie. Najlepiej oceniana jest różnorodność działań (46% ocen dobrych i bardzo dobrych), co sugeruje, że firmy aktywnie angażują się w różne aspekty odpowiedzialności społecznej, nie ograniczając się do jednego rodzaju działalności. Jak podkreślają autorzy raportu różnorodność ocen może świadczyć o tym, że warto jednak skupić się na intensyfikacji i jakości działań oraz odpowiednim pokazywaniu ich światu, tak by były dobrze oceniane – może to wpłynąć pozytywnie na ogólny wizerunek wrocławskiego biznesu i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu CSR czy ESG.

Duży biznes musi więcej?

Większość firm prowadzących działania CSR to duże przedsiębiorstwa (48%). Nie umniejsza to jednak roli społecznego zaangażowania mniejszych firm, które odgrywają ważną rolę w promowaniu odpowiedzialności społecznej. Eksperci cytowani w raporcie podkreślają, że wiele mikro, małych i średnich firm realizując swoje cele biznesowe, rozumie swoją rolę społeczną i angażuje się w akcje, które uwzględniają szeroko rozumiany interes społeczny, zrównoważony rozwój, czy aspekty środowiskowe.

Brak pomysłu bolączką CSR?

Warto podkreślić, że łącznie 50% z firm, które nie podejmują działań społecznych i obecnie nie planuje ich podjęcia, wskazało, że powodem takiego stanu jest brak pomysłu na działania zgodne z profilem działalności firmy lub niedostrzeganie korzyści, jakie mogą przynieść one przedsiębiorstwom. Firmy, które prowadziły działania CSR, ale z nich zrezygnowały, w większości podobnie, jako powód takiej decyzji podały brak pomysłu na dalszą formę działań oraz niedostrzeganie korzyści z tego typu działań.

Dane te pokazują, że konieczne jest upowszechnianie dobrych praktyk, szerzenie inspiracji, a nawet przygotowywanie gotowych do zaadaptowania programów, inicjatyw, pomysłów. Szansę na wykazanie się mają tu różnego typu organizacje społeczne, których pomysły mogą zmienić postawę firm i zachęcić je do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość na dowolną, nawet małą skalę. – podkreśla Agnieszka Pałys, Prezes Fundacji Pro Matehematica, Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych WPT.

Każdy z nas może mieć wpływ

Głównymi motywacjami firm do podejmowania działań CSR, zarówno w przypadku firm już je realizujących, jak również będących na etapie ich planowania, są bieżąca sytuacja społeczna i wpływ pracowników. Takie motywacje do rozpoczęcia działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu mają duże znaczenie w kontekście zakresu obszarów, których będą one dotyczyć. W większości wskazywane są tu kwestie związane z ochroną środowiska, najczęściej łączone z tematem zdrowia oraz zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności.

– Żadna z firm nie funkcjonuje w próżni. Ważne jest to, by reagując na czynniki zewnętrzne, planowały one swoje działania tak, by nie były one tylko akcjami marketingowymi, ale działaniami przynoszącymi realne zyski – komentuje Konrad Kucharski z agencji Insight.

Edukacja podstawą przyszłości

Raport nie pozostawia wątpliwości. Biznes zgadza się z tym, że edukacja ma ogromny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i nasze życie. Przyznaje też, że szkoła nie przygotowuje dzieci i młodzieży do realiów rynku pracy i biznesu.

Przedstawiciele biznesu zdecydowanie zgadzają się z koniecznością prowadzenia edukacji w sposób, który przygotowuje uczniów do rozwoju w warunkach konkurencyjności, zmienności i umiejętności adaptacji, bez których nie funkcjonuje dziś biznes. 95% badanych uważa, że szkoła powinna skupiać się na rozwijaniu praktycznych umiejętności związanych z rynkiem pracy, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i współpraca zespołowa. Dodatkowo 97% badanych uważa, że szkoła powinna zapewniać możliwość zdobycia doświadczenia poprzez praktyki zawodowe, staże i projekty biznesowego świata, a 94% z nich zgadza się z tym, że szkoła powinna integrować naukę teoretyczną z praktycznymi zastosowaniami, aby uczniowie mogli zobaczyć, jak wiedza jest stosowana w praktyce biznesowej.

Przedstawiciele biznesu niemal jednogłośnie twierdzą, że polskie szkoły trzeba dostosować do wymogów współczesnego świata i konkurencyjnego rynku pracy. Deklarują chęć do podjęcia takich działań. To dobry trend szczególnie w kontekście tego, że edukacja, choć znajduje się w czołówce, to nie jest głównym priorytetem projektów CSR czy ESG. Do współpracy potrzeba jednak również zaangażowania szkół – komentuje Marta Bodys z agencji Insight.

Edukacja wymaga zmian

Środowisko biznesowe nie tylko uważa, że polska edukacja wymaga zmian. Zdecydowana większość jego przedstawicieli (60%) uważa też, że biznes powinien wziąć odpowiedzialność za kształt polskiej edukacji i zaangażować się w jej rozwój. Biznes ma wizję na to, jak angażować się w edukację. Ważne jest partnerskie podejście i wykorzystywanie know-how. Współpraca biznesu i edukacji nie musi być związana tylko ze sponsoringiem, ale też mieć formę nawiązywania partnerskich relacji z lokalnymi szkołami, rozwoju programów mentoringowych pozwalających na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, z uczniami
i nauczycielami, czy zapewnienia praktyk zawodowych dla uczniów, umożliwiających im zdobycie praktycznego doświadczenia i wglądu w realia biznesu.

Raport rzuca światło na kluczowe umiejętności, które powinny być rozwijane w systemie edukacji, ale również, podkreśla rolę biznesu w kształtowaniu przyszłości edukacji. Angażowanie się biznesu w rozwój edukacji nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością, która przyniesie korzyści zarówno uczniom, jak i biznesowi, zapewniając im potencjał rozwoju w przyszłości – podsumowuje Katarzyna Wolniak, Koordynatorka inicjatywy Projektujemy przyszłość. Edukacja z Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Co jeszcze znajduje się w raporcie?

Raport opracowany został na podstawie badania przeprowadzonego wśród firm działających na terenie aglomeracji wrocławskiej. Pokazuje, jak do społecznej odpowiedzialności biznesu i edukacji podchodzą firmy działające we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej. Został opracowany przez Wrocławski Park Technologiczny, Fundację Pro Mathematica i Insight. Miał on swoją premierę na konferencji Liczymy się dla edukacji, organizowanej w ramach inicjatyw Projektujemy przyszłość. Edukacja, której podstawą jest przekonanie, że dobrą przyszłość może zagwarantować tylko dobra edukacja.

Raport opisuje:

  • aktywność firm z aglomeracji wrocławskiej w zakresie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną;
  • ocenę aktywności działań CSR prowadzonych przez firmy z Wrocławia i regionu;
  • charakterystykę działań firm aktywnych w zakresie działań społecznych;
  • motywacje firm nieaktywnych w zakresie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną/CSR/ESG;
  • motywacje firm planujących podjęcie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną;
  • powody, dla których firmy przestają prowadzić działania CSR;
  • charakterystykę relacji biznesu i edukacji.

Raport przedstawia też dobre praktyki CSR i ESG z wrocławskiego środowiska biznesowego. Można w nim znaleźć case study Credit Agricole, Capgemini Polska, BNP Paribas, Viessmann, Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, MPWiK Wrocław i SoftServe.

Znajdują się w nim również trzy wyjątkowe rozmowy o przyszłości z Jakubem Mazurem, Wiceprezydentem Wrocławia, Maciejem Potockim, Prezesem Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz dr Katarzyną Kulig-Moskwą, ekspertką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony www.odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl

Rejestracja na wydarzenie >

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024