Rekrutacja studia Podyplomowe Startupy w obszarze medycznym- koncepcje i mozliwośći

Rekrutacja studia Podyplomowe Startupy w obszarze medycznym- koncepcje i mozliwośći

Studia „Startupy w obszarze medycznym – koncepcje i możliwości” na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to dwusemestralne studia podyplomowe, które składać się będą ze 160 godzin dydaktycznych.

Podczas studiów ich uczestnicy nauczą się dostrzegać możliwości  wykorzystania nowoczesnych technologii w konkretnych obszarach medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Innymi słowy program studiów skonstruowano tak, aby skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów medycznych poprzez innowacyjne technologie.

Uczestnicy studiów podyplomowych będą opracowywać projekt dyplomowy w ramach współpracy z ekspertami z obszaru medycyny, pod okiem osób doświadczonych w obszarze rozwijania startupów medycznych.

Studia te dadzą możliwość nabycia umiejętności, które pozwolą na prowadzenie lub pracę w startupie medycznym, którego produkty będą związane z współczesną medycyną, farmacją, naukami o zdrowiu oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tych dziedzinach.

Adresatami studiów podyplomowych „Startupy w obszarze medycznym – koncepcje i możliwości”  są osoby, które „planują uruchomienie lub pracę w startupie medycznym lub są właścicielami lub pracownikami startupu niemedycznego i planują/rozważają rozszerzenie swojej działalności o branżę medyczną”. – Innymi słowy studia mogę być podjęte przez osoby nieposiadające wykształcenia w obszarze medycznym/biomedycznym, które zajmują lub planują zajmować stanowiska takie jak: założyciel/founder/CEO/CCO/CTO/COO startupu medycznego, programista w startupie medycznym, product owner w startupie medycznym i pokrewne.

Wymagania:

Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji tj. tytuł inżyniera lub licencjata, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018r.).
Studia adresowane są do osób, które planują uruchomienie startupu medycznego lub pracę w startupie medycznym, bądź są właścicielami/pracownikami startupu niemedycznego i planują/rozważają rozszerzenie swojej działalności o branżę medyczną. Innymi słowy, studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć karierę w sektorze medycznym/biomedycznym oraz do osób, które jednocześnie planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej i chciałyby zajmować takie stanowiska jak m. in.: founder/CEO/CCO/CTO/COO startupu medycznego, programista w startupie medycznym, product owner w startupie medycznym i pokrewne.

Czas trwania:

1 rok (2 semestry)

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024