Rusza Akademia Managera Horyzontu Europa!

Rusza Akademia Managera Horyzontu Europa!

Krajowy Punkt Kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. Program rozpoczyna się już 21 września 2022 i zakończy się 8 grudnia 2022. 

Moduły – spotkania cyklu głównego

W ramach 12 modułów uczestnicy akademii zostaną przeprowadzeni krok po kroku” przez program HE według koncepcji „od pomysłu na projektu” tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Dodatkowo, w ramach spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w wybrane czwartki, przedstawione zostaną dobre praktyki beneficjentów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Akademii Managera Horyzontu Europa. W celu pozyskania zaświadczenia obowiązkowy jest udział w min. 10 spotkaniach głównego cyklu (tzw. modułów, organizowanych w każdą środę)  i pozytywne zaliczenie testów z wiedzy po każdym module. Udział w spotkaniach towarzyszących organizowanych we czwartki jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę do wystawienia zaświadczenia.

Akademia Managera Horyzontu Europa będzie realizowana przez 12 tygodni. Rozpoczyna się 21 września 2022 i kończy 8 grudnia 2022. Spotkania głównego cyklu – moduły będą się odbywały zawsze w środy, a spotkania towarzyszące w wybrane czwartki. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.

Więcej informacji >

Źródło:www.kpk.gov.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024