Nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

01.09.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczyna się prowadzony przez WARR, X nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Potrwa on do 30.09.2022 r. do godziny 15:00. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 90 zgłoszeń. Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”, na stronie projektu: https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Więcej informacji >

Źródło:warr.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024