Rusza nabór na projekty w ramach IPCEI HEALTH

Rusza nabór na projekty w ramach IPCEI HEALTH

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konkursie i składania projektów w obszarze zdrowia, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest – IPCEI).

Uzyskanie dofinansowania dla firmy w ramach wiązki projektowej IPCEI może być niepowtarzalną szansą dla polskich firm na sięgnięcie po możliwości, jakie dają najwyższe technologie w obszarze ochrony zdrowia, na nawiązanie współpracy z największymi europejskimi firmami oraz na zapewnienie stabilnej pozycji w łańcuchach dostaw wielu gałęzi światowego przemysłu.

Uzyskanie przez projekt statusu IPCEI daje unikatową szansę na istotne wsparcie, ponieważ zasady jego dofinansowania określane są poprzez przeprowadzenie indywidulanej notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Etap krajowy konkursu – czas start

Rozpoczyna się procedura oficjalnego naboru na projekty (etap krajowy). Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych danym obszarem technologicznym i gotowych do realizacji:

  • projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w obszarze zdrowia w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I
  • projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty PIERWSZEGO PRZEMYSŁOWEGO WDROŻENIA

Jakie projekty można zgłaszać?

Projekty złożone w ramach IPCEI powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem innowacyjności,
  • pozytywnym wpływem na środowisko,
  • przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Sposób zgłaszania i terminy

Zgłoszenie opisu projektów  powinno nastąpić według załączonego wzoru (maksymalnie do 55 stron). Prosimy o przekazanie go w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania) drogą elektroniczną w terminie do 12 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: ipcei-zdrowie@mrit.gov.pl

Więcej informacji >

Źródło:gov.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024