Skorzystaj z Funduszu MŚP na 2023 rok!

Skorzystaj z Funduszu MŚP na 2023 rok!

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskichFundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić o zwrot kosztów realizacji bonów z Funduszu MŚP na rok 2022, powinien zalogować się do swojego konta w Funduszu MŚP i wypełnić formularz wniosku o zwrot kosztów.

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem Funduszu MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Więcej informacji >

Źródło informacji: www.euipo.europa.eu 

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024