Trwa nabór dla inicjatyw CORNET

Trwa nabór dla inicjatyw CORNET

Trwa nabór dla inicjatyw CORNET (ang. COllective Research NETworking), której celem jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Konkursy, które są w ramach niej organizowane, umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Środki uzyskane w ramach konkursu można przeznaczyć na badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży oraz inne – działania zw. z rozpowszechnianiem wyników projektu, promocją, zarządzaniem projektem, organizacją posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu), zgodnie z krajowymi zasadami konkursu oraz regulaminem konkursu międzynarodowego).  W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 13 lipca 2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 13 lipca 2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 28 września 2022 r., godz. 12:00 (12.00 pm CEST)
  • Wyniki konkursu: kwiecień 2023 r.
  • Publikacja listy rankingowej: maj 2023 r.
Więcej informacji >

Źródło:gov.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024