Trwa nabór do konkursu „Orzeł innowacji”

Trwa nabór do konkursu „Orzeł innowacji”

„Orzeł Innowacji” to konkurs, w którym wyróżniane są najbardziej innowacyjne firmy i rozwiązania w polskiej gospodarce. W oczach kapituły znajdują uznanie najbardziej nowatorskie technologie i produkty, innowacyjne usługi oraz wizjonerskie projekty. Trwa nabór zgłoszeń!

„Orzeł Innowacji” jest przeznaczony zarówno dla młodych firm – start‑upów – jak i dużych przedsiębiorstw. Dla tych wszystkich, którzy chcą przełamać schematy, którzy zainwestowali w nowe technologie czy prace badawczo-rozwojowe. W ciągu ośmiu lat istnienia konkurs „Rzeczpospolitej” zyskał uznanie w środowiskach start‑upów i wśród menedżerów-innowatorów większych firm. Jesteśmy też przekonani, że spełnia swoją podstawową rolę jaką jest promocja polskiej innowacyjności.

OPIS PROJEKTU POWINIEN ZAWIERAĆ:

  • Nazwę innowacyjnego rozwiązania
  • Opis projektu i uzasadnienie, dlaczego jest on zgłaszany jako innowacyjny
  • Wskazanie ram czasowych projektu – faza badawczo-rozwojowa i faza wdrożeniowa
  • Opis celów projektu i wskazanie stopnia ich realizacji
  • Wskazanie korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu, lub inne efekty projektu
  • Informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi
  • Informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE
Więcej informacji >

Źródło informacji: https://orzelinnowacji.rp.pl/

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024