OFERTA DLA BIZNESU

OFERTA DLA BIZNESU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana jest do przedsiębiorców, naukowców, instytutów badawczo-rozwojowych, administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dowiedz się więcej

Poznaj UPWr!

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet dysponuje doświadczoną i profesjonalną kadrą naukową, która w oparciu wiedzę i umiejętności oraz przy wsparciu specjalistycznej infrastruktury badawczej jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom badawczym lub dostarczyć wnikliwe ekspertyzy.

 • ul. Norwida 25, Wrocław

 • www.upwr.edu.pl

 • joanna.wicinska@upwr.edu.pl
 • 725 550 881

Przejdź do

Oferta dla biznesu
Obszary wsparcia
Współpraca z biznesem
Historie sukcesów

Oferta dla biznesu

Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana jest do przedsiębiorców, naukowców, instytutów badawczo-rozwojowych, administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Uniwersytet dysponuje doświadczoną i profesjonalną kadrą naukową, która w oparciu wiedzę i umiejętności oraz przy wsparciu specjalistycznej infrastruktury badawczej jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom badawczym lub dostarczyć wnikliwe ekspertyzy.

Kompetencje naszych specjalistów potwierdzają liczne patenty oraz projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w międzynarodowych i kajowych interdyscyplinarnych zespołach. Współpracujemy z 250 podmiotami, do których zaliczają się tacy światowi liderzy jak Bayer Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Ustronianka, BASF Polska Sp.z o.o., spółki Grupy Maspex, w tym w szczególności Tymbark i Lubella, SensDx S.A czy SAT Revolution.

Zależy nam, aby rozwijane przez nas rozwiązania odpowiadały na potrzeby społeczne i gospodarcze, dlatego chętnie wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców i staramy się szukać najlepszych dla nich rozwiązań. Proces transferu wiedzy z Uczelni do gospodarki odbywa się przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu. Centrum wspiera naukowców i ich partnerów przemysłowych również w analizach potencjału wdrożeniowego i doborze ścieżki komercjalizacji, negocjacji umów oraz w aplikowaniu o środki finansowe na realizację projektów B+R.

Dowiedz się więcej

BRANŻE WSPIERANE PRZEZ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 • Biotechnologia

 • Badania przedkliniczne

 • Chemia

 • Diagnostyka i terapia weterynaryjna

 • Drobiarstwo

 • Energetyka

 • Fizyka

 • Geodezja

 • Górnictwo / wydobycie surowców

 • Inżynieria

 • Informacja i komunikacja

 • Ochrona środowiska

 • Modele zwierzęce chorób człowieka

 • Przetwarzanie danych z obserwacji geodezyjnych (naziemnych i satelitarnych)

 • Rozród zwierząt wraz z rozmnażaniem innowacyjnymi metodami in-vitro

 • Rolnictwo i ogrodnictwo

 • Technologia żywności

 • Waloryzacja odpadów i biomasy

 • Zasoby naturalne

 • Żywność funkcjonalna

Obszary wsparcia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest gotowy udzielić biznesowi wsparcia w następującym zakresie:

 • realizacji usług badawczych i analitycznych;
 • realizacji sponsorskich projektów badawczo-rozwojowych z wytworzeniem nowej metody/procesu/produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców;
 • realizacji usług doradczych i eksperckich, w tym m.in. opinii o innowacyjności;
 • realizacji projektów badawczych we współpracy z przedsiębiorstwami;
 • wsparcia w aplikowaniu o środki finansowe na realizację projektów badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym we współpracy z przedsiębiorcami.
 • transferu innowacyjnych rozwiązań i technologii, które mogą znacząco wpłynąć na podniesienie poziomu konkurencyjności lub zwiększenie wydajności przedsiębiorstw;

Uniwersytet zaprasza do kontaktu z Centrum Badawczo-Rozwojowym pełniącym rolę uczelnianego centrum transferu technologii, w którym dedykowany zespół specjalistów dopasuje i zaproponuje optymalne rozwiązania wykorzystujące potencjał naszej Uczelni, które pomogą w realizacji celów biznesowych przedsiębiorców

Przejdź do obszaru

Badania i analizy
Badania komercyjne i wdrożenia
Dofinansowania na innowacje
Wsparcie w zakładaniu i rozwijaniu firmy
Organizacja konferencji i wydarzeń
Działania networkingowe

BADANIA I ANALIZY

Uniwersytet posiada liczne wyspecjalizowane laboratoria badawcze, które umożliwiają realizację wyspecjalizowanych usług analitycznych i badań kontraktowych. Dwa z nich posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
– Centrum Analiz Jakości Środowiska feruje analizę fizykochemiczną m.in. wód i ścieków, gleb, osadów ściekowych, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów i wielu innych. Laboratorium posiada akredytację PCA, potwierdzoną certyfikatem AB 1293 zgodną wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 co deklaruje w swojej polityce jakości.
– Laboratorium Badań Żywności oferuje szeroki zakres badań i analiz z zakresu badań żywności, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów i innych surowców. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 1396 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdza kompetencje technicznie i spełnienie norm PN-EN ISO/IEC 17025.

Dowiedz się więcej

BADANIA KOMERCYJNE I WDROŻENIA

Uniwersytet posiada liczne wyspecjalizowane laboratoria badawcze, które umożliwiają realizację wyspecjalizowanych usług analitycznych i badań kontraktowych. Dwa z nich posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
– Centrum Analiz Jakości Środowiska feruje analizę fizykochemiczną m.in. wód i ścieków, gleb, osadów ściekowych, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów i wielu innych. Laboratorium posiada akredytację PCA, potwierdzoną certyfikatem AB 1293 zgodną wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 co deklaruje w swojej polityce jakości.
– Laboratorium Badań Żywności oferuje szeroki zakres badań i analiz z zakresu badań żywności, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów i innych surowców. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 1396 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdza kompetencje technicznie i spełnienie norm PN-EN ISO/IEC 17025.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udziela wsparcie w aplikowaniu o środki finansowe na realizację projektów badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym we współpracy z przedsiębiorcami. Specjaliści Centrum koordynują procesy formalno-prawne związane z aplikowaniem o granty oraz uczestniczą w przygotowywaniu elementów wniosku dotyczących charakterystyki rynku, zarządzania ochroną i komercjalizacją wyników projektu oraz analiz opłacalności wdrożenia.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE W ZAKŁADANIU I ROZWIJANIU FIRMY

Na Uniwersytecie działa kilka jednostek odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wspiera kadrę naukową w komercjalizacji pośredniej wyników badań, w tym wynalazków i know-how, poprzez zakładanie firm odpryskowych. Specjaliści Centrum doradzają w obszarze analiz rynku, przygotowaniu planów biznesowych oraz umów spółki lub umów inwestycyjnych. Centrum uczestniczy w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, prowadzi proces negocjacji umów inwestycyjnych oraz koordynuje inne procesy formalno-prawne związane z założeniem spółki przez pracowników naukowych uczelni.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) wspiera na Uniwersytecie promowanie przedsiębiorczości akademickiej i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dla młodych przedsiębiorców. AIP pomaga studentom i pracownikom naukowym zakładać firm typu spin-off i start-up przy wykorzystaniu infrastruktury należącej do UPWr, a także Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Dowiedz się więcej

ORGANIZACJA KONFERENCJI I WYDARZEŃ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu regularnie organizuje konferencje i wydarzenia branżowe.

Przykładowo od lat na Uczelni organizowane jest tzw. Święto wina i sera. Podczas festiwalu odbywa się degustacja serów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz win z winnic m.in. z Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Lubuskiego. Przy stoiskach wystawców można skosztować też tradycyjnych wędlin i chleba. Organizowane są również warsztaty i konkursy kulinarne. Wydarzanie skupia zarówno społeczność akademicką oraz mieszkańców Wrocławia jak i profesjonalnych winiarzy i serowarów.

Dni Przyrodników to kolejne coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbywające się w przypałacowym parku na wrocławskich Pawłowicach. Jego nieodłączną częścią jest Jarmark Pawłowicki – kiermasz zdrowej i lokalnej żywności z udziałem miejscowych rolników i producentów, chętnie odwiedzany przez mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. To okazja do zapoznania się z tradycjami i folklorem naszego regionu

Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA NETWORKINGOWE

Centrum Badawczo-Rozwojowe koordynuje transfer własności intelektualnej Uczelni do gospodarki poprzez organizowanie spotkań kadry naukowo-badawczej z przedsiębiorcami w celu weryfikacji możliwości i zakresu współpracy w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i usług B+R oraz komercjalizacji wynalazków i know-how Uniwersytetu. Specjaliści Centrum chętnie biorą udział w targach branżowych i konferencjach oraz wydarzeniach typu B2B w celu ciągłej weryfikacji rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych i identyfikacji potencjalnych partnerów do współpracy.

Dowiedz się więcej