Weź udział w Industry 4.0 Ensuring technological progress

Weź udział w Industry 4.0 Ensuring technological progress

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie przedsiębiorczego odkrywania” ogłasza nabór na wyjazd pn. „Industry 4.0 Ensuring technological progress”.

Wydarzenie, na które składać się będzie seria prezentacji i spotkań, przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, osób zajmujących się współpracą nauki i biznesu oraz transferem technologii zainteresowanych rozwojem Przemysłu 4.0 oraz nawiązaniem współpracy międzynarodowej w tym zakresie, z terenu województwa dolnośląskiego. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biuro w Brukseli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. w Biurze NCBR w Brukseli, Rue Belliard 40. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Planowany wylot z Wrocławia w dniu 10 maja 2023 r. Wylot z Brukseli, po zakończeniu wydarzenia 12 maja 2023 r., w godzinach wieczornych. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Urząd Marszałkowski oraz organizatorzy wydarzenia w Saksonii zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Więcej informacji >

Źródło informacji: www.innowacje.dolnyslask.pl

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024