Weź udział w specjalistycznych szkoleniach dla branży chemii, biotechnologii farmacji biologii molekularnej!

Weź udział w specjalistycznych szkoleniach dla branży chemii, biotechnologii farmacji biologii molekularnej!

We Wrocławskim Parku Technologicznym cyklicznie organizowane są szkolenia z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Są to zarówno szkolenia praktyczne, jak i teoretyczne połączone z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Kursy WPT z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm technologicznych.

Odbywają się one na terenie  laboratoriów WPT. Prowadzone są przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty po ukończeniu szkolenia.

W 2023 roku odbędą się:

Chromatografia gazowa GC w ujęciu praktycznym – kurs rozszerzony 

Terminy:

 • 16.-17.01.2023
 • 20.-21.04.2023
 • 2.-3.10.2023
 • 20.-21.11.2023

Chromatografia gazowa GC w teorii i praktyce

Terminy:

 • 23.02.2023
 • 16.06.2023
 • 22.09.2023

Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (GC-MS)

Terminy:

 • 15.-17.04.2023
 • 4.-6.12.2023

Chromatografia cieczowa HPLC w ujęciu praktycznym – kurs rozszerzony

Terminy:

 • 2.-3.02.2023
 • 11.-12.05.2023
 • 14.-15.09.2023
 • 30.11.-1.122023

Chromatografia cieczowa (HPLC) w teorii i praktyce

Terminy:

 • 13.01.2023
 • 20.10.2023

Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD) – warsztaty praktyczne

Terminy:

 • 25.05.2023
 • 8.11.2023

Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (LC-MS)

Terminy:

 • 26.-27.01.2023
 • 12.-13.10.2023

Optymalizacja metod ilościowych i jakościowych LC-MS

Terminy:

 • 5.-6.06.2023
 • 24-25.08.2023
 • 14.-15.12.2023

LC-MS bez tajemnic- kurs podstawowy

Terminy:

 • 19.04.2023
 • 29.09.2023
Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

 • 2 lipca, 2024

 • 27 czerwca, 2024

 • 11 czerwca, 2024