Wrocławskie innowacje #10: Politechnika Wrocławska & WPT

Wrocławskie innowacje #10: Politechnika Wrocławska & WPT

Zapraszamy na 10 spotkanie z cyklu „Wrocławskie innowacje”, które odbędzie się 14 marca o 11:00! Naszymi gośćmi będą Tomasz Wiśniewski, Broker Innowacyjności w Centrum Innowacji i Biznesu przy Politechnice Wrocławskiej oraz Michał Kowalski – Dyrektor Działu ds. Obsługi Klienta i Laboratoriów WPT.

Czy biznes może być innowacyjny bez nauki, a nauka sprawcza bez biznesu? Jakie korzyści może dawać współpraca na linii nauka – biznes? Jak rozwija się ona we Wrocławiu? Co możemy zrobić, żeby innowacji i kooperacji przedsiębiorcy – naukowcy było więcej? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają goście 10 już spotkania z cyklu „Wrocławskiej innowacje”!

W trakcie spotkań organizowanych przez Wrocławski Park Technologiczny, w ramach projektu Sektor Innowacji, poznajemy przedsiębiorców (reprezentujących tak duże, jak i małe firmy), studentów, naukowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, dla których rozwój tego, co innowacyjne we Wrocławiu to codzienność! Są one transmitowane w mediach społecznościowych, ale można również wziąć w nich aktywny udział rejestrując się na www.sektorinnowacji.pl.

Czym jest Sektor Innowacji?

SEKTOR INNOWACJI to przestrzeń, dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. W ramach projektu działa portal www.sektorinnowacji.pl, na którym dostępne są praktyczne narzędzia dla innowatorów takie jak: Giełda Innowacji, Weryfikator Innowatora czy Baza wiedzy Innowatora.

Projekt powstał z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego, pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Już dziś włączyło się w jego realizację wiele uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz znaczących dla regionu instytucji wspierania biznesu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club – Loża Dolnośląska, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Zielona Dolina, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024