Wrocławskie innowacje #11: Niezwykły projekt z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wrocławskie innowacje #11: Niezwykły projekt z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszamy na 11 spotkanie z cyklu „Wrocławskie innowacje”, które odbędzie się 28 marca o 11:00! Tym razem poznamy odpowiedź na pytanie o to, czy na drukarce 3D można produkować tabletki. Poznajcie razem z nami szczegóły nowatorskiego rozwiązania, nad którym pracują badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu! 

Technologia druku 3D ma kilkadziesiąt lat, z powodzeniem wykorzystuje się ją także w farmacji. W tym zakresie rozwijana jest również w Polsce, na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Na czym ona polega? Jak wygląda druk 3D tabletek? Jak mogą skorzystać na tym pacjenci? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy w trakcie 11. już spotkania z cyklu „Wrocławskiej innowacje”, w trakcie którego naszym gościem będzie Marta Kozakiewicz-Latała, która od 2017 roku, jeszcze jako studentka i członek Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Praktycznej, opracowuje nowe materiały polimerowe z inkorporowaną substancją czynną do potencjalnego zastosowania w formulacji stałych postaci leku z wykorzystaniem technologii druku 3D. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i prowadzi badania do pracy doktorskiej w temacie farmaceutycznego wykorzystania druku 3D.

W trakcie spotkań organizowanych przez Wrocławski Park Technologiczny, w ramach projektu Sektor Innowacji, poznajemy przedsiębiorców (reprezentujących tak duże, jak i małe firmy), studentów, naukowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, dla których rozwój tego, co innowacyjne we Wrocławiu to codzienność! Są one transmitowane w mediach społecznościowych, ale można również wziąć w nich aktywny udział rejestrując się na www.sektorinnowacji.pl.

Czym jest Sektor Innowacji?

SEKTOR INNOWACJI to przestrzeń, dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. W ramach projektu działa portal www.sektorinnowacji.pl, na którym dostępne są praktyczne narzędzia dla innowatorów takie jak: Giełda Innowacji, Weryfikator Innowatora czy Baza wiedzy Innowatora.

Projekt powstał z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego, pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Już dziś włączyło się w jego realizację wiele uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz znaczących dla regionu instytucji wspierania biznesu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club – Loża Dolnośląska, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Zielona Dolina, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024