Wydłużenie drugiego naboru w ramach konkursu „Ścieżka SMART”

Wydłużenie drugiego naboru w ramach konkursu „Ścieżka SMART”

Do 30 października 2023 r. wydłużono termin składania wniosków do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości kosztów w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Budżet konkursu wynosi 890 mln zł.

„Ścieżka SMART” koncentruje się na innowacyjności projektów, podkreśla komponent badawczy, kładzie nacisk na indywidualne potrzeby firm i wspiera przede wszystkim te projekty, które sprawdzą się na rynku i zyskają klientów. To konkurs kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest przekształcenie nowatorskich pomysłów w produkty, technologie i usługi.

Dofinansowanie – kto i na co je otrzyma?

Dotacje trafią do podmiotów, których projekty uwzględniają przynajmniej jeden z dwóch komponentów zwanych modułami: prace B+R lub wdrożenie innowacji. To podstawowy i obligatoryjny wymóg.

Moduł B+R (badania i rozwój) jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy mają w planach tworzenie innowacyjnych produktów, technologii lub usług. Natomiast moduł wdrożenie innowacji stanowi kolejny etap po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych i ma na celu wspieranie przedsiębiorców we wprowadzeniu opracowanych rozwiązań na rynek.

Istotną informacją jest to, że bez względu na wybrany moduł obowiązkowy, musi on prowadzić do opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym.

W zależności od wybranych modułów wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na usługi związane z prowadzeniem prac B+R czy wspierające innowacyjność, a także doradcze i szkoleniowe. W ramach środków konkursowych będzie możliwość nabycia nieruchomości, materiałów i robót budowlanych. Pozyskane dofinansowanie pozwoli także na pokrycie kosztów, chociażby wynagrodzenia personelu badawczego, udziału w targach i misjach gospodarczych, ustanowienia i zabezpieczenia zaliczki czy wreszcie kosztów operacyjnych, związanych m.in. z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorco, nie czekaj, złóż wniosek!

W Polsce zauważalny jest długoterminowy wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową[1]. Ich udział w relacji do PKB wzrósł podczas wdrażania z 1% w 2015 roku do 1,44% w 2021 roku. Szczególnie duży wzrost nastąpił w nakładach na prace badawczo-rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw. Ich udział w relacji do PKB prawie się podwoił, z 0,47% w 2015 roku do 0,91% w roku 2021 po okresie pandemii.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet konkursu wynosi 890 mln zł. Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach drugiego naboru do „Ścieżki SMART” należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie do 30 października 2023 r. godz. 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji >

Źródło informacji: PARP

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024