Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska. Czekają kategorie: produkty, usługi i przedsięwzięcia innowacyjne!

Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska. Czekają kategorie: produkty, usługi i przedsięwzięcia innowacyjne!

„Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych to jedyna edycja Konkursu, w której aż dwa podmioty (opracowujący innowację oraz wdrażający) mogą otrzymać nagrodę. Laureaci zyskują prawo do umieszczania Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Mogą również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy, a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Zgłoszenia do 16. edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych będą przyjmowane do 31 stycznia 2023 roku. Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w maju 2023 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • wypełnić ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie https://terazpolska.pl/pl/ankieta),
  • do dnia 31 stycznia 2023 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Po przesłaniu wypełnionej ankiety rejestracyjnej każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie www organizatora.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024