Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – III nabór wniosków!

Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – III nabór wniosków!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy rozpoczyna III nabór wniosków o powierzenie grantu do 200 000 zł  na usługi badawczo-rozwojowe dla MŚP w ramach realizowanego w partnerstwie projektu  „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Wnioski można składać (osobiście lub dostarczyć pocztą) od dnia 30.09.2022 r. do dnia 13.10.2022 r.  do godz. 14.00 w biurze Grantodawcy (ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy (59-220), ul. Macieja Rataja 26 (sekretariat)).

Szczegóły Projektu i dokumenty do naboru dostępne są na stronie internetowej www.arleg.eu

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024