Dlaczego szkolenia podnoszą twoją konkurencyjność na rynku pracy?

Dlaczego szkolenia podnoszą twoją konkurencyjność na rynku pracy?

Rozmowa z dr inż. Dorotą Piłakowską – Pietras ekspertką oraz trenerką w obszarze chromatografii cieczowej HPLC we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Chromatografia znajduje dziś zastosowanie m.in. w procesach kontroli oraz zapewniania jakości surowców i produktów oferowanych przez różne gałęzie przemysłu. W WPT dzięki specjalistycznej aparaturze dostępnej w pracowniach chromatograficznych możliwe jest prowadzenie szerokiego spektrum analiz chemicznych .Dzięki wieloletniej praktyce analitycznej i laboratoryjnej oraz zdobytej wiedzy jesteśmy w stanie szkolić specjalistów na najwyższym poziomie, m.in. z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC. O tym dlaczego nasze szkolenia stanowią wyjątkową okazję do podnoszenia kwalifikacji również z tego obszaru opowiada dr inż. Dorota Piłakowska-Pietras, ekspertka oraz trenerka WPT z zakresu chromatografii cieczowej HPLC.

Jak dostosowuje Pani swoje podejście do prezentacji wiedzy, w przypadku różnych poziomów zaawansowania uczestników szkolenia?

Dorota Piłakowska-Pietras: W przypadku kursantów, którzy po raz pierwszy stykają się z  metodą chromatografii cieczowej HPLC, bardzo ważne jest przejrzyste wyjaśnienie metody oraz pokazanie podstaw działania sprzętu. Niejednokrotnie są przy tym powtarzane czynności w celu utrwalenia niezbędnych kroków pozwalających na wykonanie analizy. Natomiast podczas szkolenia osób o wyższym poziomie zaawansowania w trakcie szkolenia nacisk kładziony jest przede wszystkim na rodzaje wykonywanych analiz, interpretację wyników i zagadnienia praktyczne.

Jakie strategie wykorzystuje Pani, aby klarowniej przedstawić tematykę szkolenia?

W ramach wszystkich organizowanych szkoleń największy nacisk zawsze kładziony jest na praktyczne wykorzystanie metody chromatograficznej HPLC. Przygotowane wcześniej przykłady próbek i ćwiczenia umożliwiają zrozumienie tematyki oraz zapoznanie się z aparaturą analityczną, a co najważniejsze, utrwalenie nowo nabytej wiedzy.

Czy istnieją konkretne aspekty związane z tematyką szkoleń, które uważa Pani za trudniejsze do przekazania i wymagające dodatkowej uwagi w procesie nauczania?

Ze względu na złożoność zagadnień trudniejsze do przekazania są aspekty teoretyczne. Z tego względu nasz materiał szkoleniowy jest tak przygotowany, aby w sposób przejrzysty i zrozumiały trafił zarówno do osób poczatkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo dzięki wspólnej pracy w laboratorium wszystkich uczestników kursu jesteśmy w stanie weryfikować stopień zrozumienia materiału, skuteczniej objaśniać wybrane zagadnienia oraz unaoczniać je kursantom.

 Jakie są Pani zdaniem kluczowe elementy budowania zaangażowania uczestników?

Czynny udział uczestników kursu jest dla nas zdecydowanie najistotniejszy. Podczas zajęć praktycznych kursanci samodzielnie przygotowują próbki, wykonują analizy, a otrzymywane wyniki są na bieżąco omawiane. W każdej chwili istnieje możliwość zadania pytania, a także prowadzone są aktywne dyskusje. Istotne też jest dobre ułożenie planu szkolenia, dobór właściwych materiałów, infografik oraz próbek. Ponadto zawsze dbamy o odpowiednio zaplanowane przerwy w zajęciach, które są istotne dla pełnego skupienia.

 Co Pani zdaniem cechuje szkolenie wysokiej jakości?

Według mnie najistotniejszy jest tutaj wysoki poziom przygotowania zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Uczestnicy muszą czuć się zaopiekowani na każdym etapie, a swobodna atmosfera ma sprzyjać skracaniu dystansu oraz indukować nawiązywanie konwersacji w obszarze danego zagadnienia. Ponadto osoby kończące kursy otrzymują komplet wysokiej jakości materiałów, do których mogą wrócić w dowolnym momencie.

Więcej informacji i możliwość zapisu na szkolenia WPT znajduje się na: www.technologpark.pl/oferta-wpt/doradztwo-i-networking/szkolenia/

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024