PARP oferuje pomoc prawną startupom! Rusza nowy nabór wniosków

PARP oferuje pomoc prawną startupom! Rusza nowy nabór wniosków
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do nowego konkursu pn. „Wsparcie prawne dla startupów”Celem programu jest sfinansowanie pomocy prawnej młodym przedsiębiorstwom rozpoczynającym współpracę z inwestorami lub w relacjach z kontrahentami. Startupy mogą składać wnioski już od 7 września br., a łączna pula środków programu to 2 mln zł.

Pomoc prawna łącząca interesy pomysłodawców i inwestorów jest niezbędna dla wypracowania jasnych i satysfakcjonujących warunków współdziałania. Udział w nowym konkursie wdrażanym przez PARP pozwoli młodym przedsiębiorcom na bezpłatne skorzystanie z pomocy prawnej renomowanych kancelarii prawnych.

W programie „Wsparcie prawne dla startupów” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których realizowana będzie usługa wsparcia prawnego dla startupów, świadczona przez kancelarie prawne wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Przyznane przez PARP środki startupy mogą przeznaczyć na realizację procesu inwestycyjnego, tj. przygotowanie spółki do analizy legal due-diligence, analizę formalno-prawną umów, konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem. Ponadto dofinansowaniu podlega realizacja procesu ubiegania się o zamówienie, przygotowanie umów z kontrahentem, konsultacje prawne mające na celu pomoc startupowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kto może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą ponadto dysponować dokumentem potwierdzającym zainteresowanie inwestora kapitałowego przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Budżet naboru

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 2 mln zł i jest finansowana w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pojedynczy startup może liczyć na uzyskanie wsparcia prawnego o wartości do 22 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.Wnioski można składać od 7 do 21 września 2023 r.Więcej informacji na temat konkursu „Wsparcie prawne dla startupów” można przeczytać na stronie PARP.

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024