Weź udział w programie szkoleniowo-doradczym „Kompetencje dla sektorów 2”

Weź udział w programie szkoleniowo-doradczym „Kompetencje dla sektorów 2”

Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” to realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program, którego ofertę skierowano do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Z programu skorzystać mogą firmy planujące przeszkolić pracowników, które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej i zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wśród tematów szkoleń zawartych w ofercie znajdują się m.in.:

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności
 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności.

Program szkoleniowo-doradczy „Kompetencje dla sektorów 2”, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wnioski można składać do 31 marca 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie PARP.

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

 • 21 kwietnia, 2024

 • 11 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024