Raport o wrocławskim sektorze ICT już dostępny!

Raport o wrocławskim sektorze ICT już dostępny!

Bieżąca sytuacja branży ICT, zachodzące w niej zmiany oraz scenariusze jej przyszłości – to wszystko zawiera opublikowany właśnie raport „Digital Co-creation and other scenarios for the future. ICT development in Wroclaw Agglomeration 2037”. Został on przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z infuture.institute.

Branża technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki aglomeracji wrocławskiej. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian obserwowanych w ostatnich latach i jej wpływ na sektor ICT, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z infuture.institute podjęła próbę stworzenia scenariuszy przyszłości dla tego sektora. Efektem pracy jest raport „Digital Co-creation and other scenarios for the future. ICT development in Wroclaw Agglomeration 2037”, którego premiera odbyła się 28 lutego 2023 w Basecamp.

W ramach pracy nad projektem infuture.institute przeprowadziło analizę historycznych sygnałów zmian m.in. pogłębioną analizę zastanych danych, raportów, artykułów oraz innych źródeł dotyczących przyszłości branży ICT. Przeprowadzone zostały także badania jakościowe i ilościowe, jak warsztaty badawcze, wywiady eksperckie i cykl badań ilościowych. Do prac zaproszono 40 lokalnych firm.

Publikacja składa się z dwóch głównych części: 

  • Część I (Dziś) wskazuje na zmiany oraz bieżącą sytuację branży ICT – m.in. zwrot ku globalizacji, spadek udziału polskiego kapitału, dokonujące się zmiany w procesach realizowanych przez firmy czy wzrost udziału realizacji konkretnego typu usług. Zbadano również czynniki wspierające i hamujące rozwój branży ICT w aglomeracji wrocławskiej;
  • Część II (Jutra) stanowi cztery scenariusze przyszłości, będące jednocześnie możliwymi ścieżkami dojścia z punktu A (dziś) do punktu B (jutra).

 

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024