Zapraszamy na szkolenia od WCTT PWR!

Zapraszamy na szkolenia od WCTT PWR!

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza na szkolenia pt. „Jak skalkulować budżet projektu składanego w ramach programu Horyzont Europa” oraz „Komercjalizacja wyników badań naukowych”.

Jak skalkulować budżet projektu składanego w ramach projektu Horyzont Europa?

Termin: 11 października 2022

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są rodzaje kosztów do uwzględnienia we wniosku projektowym do Programu Horyzont Europa, sposobów uzasadnienia konieczności ich poniesienia w ramach planowanych działań merytorycznych, kalkulacji budżetu, regulacji krajowych i europejskich, dobrych praktyk wynikających z doświadczenia szkoleniowców.

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Termin: 18 października 2022

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym m.in.:

  • Cele, rodzaje i sposoby komercjalizacji,
  • Etapy komercjalizacji: scouting i wstępna selekcja rezultatów badawczych, analizy potencjału komercyjnego, oferty technologiczne, poszukiwanie nabywców wyników badań, wyceny własności intelektualnej, umowy komercjalizacyjne (sprzedaż, licencja), schematy finansowe,
  • Rola jednostek wspierających komercjalizację, tj. centrów transferu technologii i uczelnianych spółek celowych,
  • Na co zwrócić uwagę podczas planowania projektów badawczych? – zalecenia dla osób przygotowujących wnioski projektowe.
Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024